Dental Tomografi

Diş Hekimi - Ebru Küçük Erşan

Dental tomografi x-ışını kullanılarak incelenmek istenilen bölgenin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. Tomografi görüntüsü ile normal röntgen filmlerinde görülmeyen kemik ve yumuşak doku detayları görülebilmektedir. Dental tomografi cihazı ile aksiyel, sagital ve koronal planlardan çok sayıda kesit alınır.

Daha sonra bu kesitler ileri düzey yazılımlar yolu ile yeniden dilimlenip yapılandırılarak hedeflenen bölgenin istenilen açıdan ve her yönden görüntülenebilmesi sağlanır. Yüksek teşhis detayı ve ölçüm doğruluğu veren bu kesitler her türlü tedavide bir yol gösterici olmaktadır. Ayrıca kafatasının hacimsel görüntüsü oluşturularak kemik yapısı da incelenebilmektedir.

İMPLANT PLANLAMSINDA 3 BOYUTLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

Diş hekimleri periapikal, okluzal, panoramik radyografiler ve Water’s grafikleri gibi iki boyutlu görüntüleme imkanı sunan yöntemleri eskiden beri kullanmaktadırlar. Ancak modern diş hekimliği uygulamaları açısından bakıldığında “derinlik” ve “hacim” kavramlarının yer almadığı iki boyutlu görüntü yöntemlerinin yetersiz kaldığı açıktır. İmpantoloji uygulamalarının teşhisinde, tedavisinde ve takibinde ayrıca gömük dişlerin hassas anatomik oluşumlarla ilişkilerinin saptanmasında bu kavramlar çok büyük önem taşır.Ayrıca DVT (Dental Volümetrik Tomografi) sayesinde hastaya yapılan özel radyoopak protez le alınan görüntüler, üç boyutlu yazılıma aktarılır. Yazılmda sanal ortamda hastanın implant planlaması doğru ebatlarda ve açılarda kemik yoğunluğunun en uygun olduğu yerlere yerleştirilir. Final planlama bittiğinde son kontroller yapılır ve bilgisayardan alınan veriler 5 boyutlu özel bir cihazla hastanın birebir alçı modeline aktarıldıktan sonra hastaya özel cerrahi kılavuz hazırlanır. Bu şekilde diş eti kesilmeden ve dikiş atılmadan sanal ortamda hastaya planlanan implantlar hastanın ağzına bire bir minimun cerrahi ile implant uygulanır.